Diensten

Robben Fiscalisten BV is een dienstverlenende organisatie, die opereert op fiscaal gebied. Haar dienstenverlening, valt in drie delen uiteen, te weten:

  • Advisering en begeleiding van fiscaaljuridische vraagstukken, alsook het verzorgen en begeleiden van aangiftes inkomsten- en vennootschapsbelasting voor vermogende particulieren, ondernemers en bedrijven, het voeren van fiscale procedures en geschillen en het geven van second opinions
  • Het verzorgen van publicaties en geschriften op fiscaaljuridisch gebied;
  • Het geven van lezingen en cursussen op het gebied van fiscaliteit.

Honorarium dienstverlening
De wijze waarop het honorarium van de door Robben Fiscalisten BV verrichte diensten wordt vastgesteld, is afhankelijk van het soort dienst (advisering, lezing of publicatie) dat wordt verricht. De advieswerkzaamheden worden verricht op basis van ‘uren maal tarief’. De honorering voor het verzorgen van publicaties en geschriften op fiscaaljuridisch gebied geschiedt altijd in onderling overleg met de opdrachtgever en met in achtneming van factoren als omvang, diepgang en doelgroep van de desbetreffende publicatie.

Wat betreft het honorarium voor lezingen en cursussen wordt veelal gewerkt op basis van een vast bedrag, dat in onderling overleg met de cliënt wordt vastgesteld mede aan de hand van de daarmee gemoeide (voorbereidings)tijd, het aantal deelnemers alsook de aard van het behandelde onderwerp.

Algemene voorwaarden
Op alle hiervoor genoemde diensten, zijn de algemene voorwaarden van toepassing van Robben Fiscalisten BV. Voor een nadere toelichting daarop, wordt verwezen naar het punt “Disclaimer en Algemene Voorwaarden”.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?