Welkom bij Robben Fiscalisten

Uw partner in fiscale diensten

De fiscale wet- en regelgeving zijn continu in beweging. Complexe en grotendeels nieuwe fiscale regelgeving leidt bij veel fiscale en aanverwante adviespraktijken tot een toenemende informatiebehoefte. Veel bedrijven en accountants- en belastingadvieskantoren voelen om die reden soms de behoefte om in complexe zaken te overleggen met vakgenoten. Robben Fiscalisten voorziet in die behoefte.

Professioneel en zeer bekwaam

Naast behoefte aan informatie bestaat behoefte aan her- en bijscholing, vanwege de steeds strengere eisen die verschillende beroepsorganisaties stellen aan de kwaliteit van hun leden. Ook daarin voorziet Robben Fiscalisten. Daarnaast bieden wij cursussen en lezingen op fiscaaltechnisch gebied. Tot slot verzorgen wij publicaties en geschriften op fiscaaljuridisch gebied.