Introductie

De fiscale wet- en regelgeving zijn continu in beweging. Complexe en grotendeels nieuwe fiscale regelgeving leidt bij veel fiscale en aanverwante adviespraktijken tot een toenemende informatiebehoefte. Veel bedrijven en accountants- en belastingadvieskantoren voelen om die reden soms de behoefte om in complexe zaken te overleggen met vakgenoten. Robben Fiscalisten voorziet in die behoefte. Naast behoefte aan informatie bestaat behoefte aan her- en bijscholing, vanwege de steeds strengere eisen die verschillende beroepsorganisaties stellen aan de kwaliteit van hun leden. Ook daarin voorziet Robben Fiscalisten. Zij heeft als doel advies- en beroepsorganisaties fiscaaltechnisch te ondersteunen alsook cursussen en lezingen op fiscaaltechnisch gebied aan te bieden. De aangeboden cursussen en lezingen worden toegespitst op de individuele behoeften en voorkennis op maat en op niveau aangeboden. Daarnaast verzorgt Robben Fiscalisten al sinds een aantal jaren publicaties en geschriften op fiscaaljuridisch gebied.

Spring naar de toolbar